Satan heeft anti-Semitisme in de gedachten van mensen ingeprent vanwege zijn haat voor de afstammelingen van de Profeet

Fragmenten van Mr. Adnan Oktar's live uitzendingen op A9 TV, 24 Maart, 2017

ADNAN OKTAR: Er zal niets goeds komen van vijandigheid jegens Joden. Anti-Semitisme is een onoprechte houding. Dit is wreedheid. Mensen moet hier steevast afstand van nemen. Het toestemmen met wreedheid verschilt niet met het aanzetten tot wreedheid. Een bepaalde gemeenschap wreed behandelen, zal slechts God’s vervloeking tot gevolg hebben. Onschuldigen zonder enige reden onderdrukken, ongeacht of het Armeniërs, Koerden, Laz, Circassians, Turken, Christenen of Joden betreft is een vreselijke zonde. Daarom is ook de haat tegen Joden een duivels idee die door de satan is ingeprent in de gedachten van de mensen. Satan heeft een aloude wrok tegen de afstammelingen van de profeten, die tracht de afstammingslijn van de profeet te elimineren. Daarom komt het anti-Semitisme ook voort uit de vijandigheid tegen de afstammelingen van de profeet. De satan boezemt deze houding in de mensen; het is zijn doel omdat hij vijandigheid koestert tegen alle profeten. En omdat alle profeten van dezelfde afstammingslijn afkomstig zijn, is hij enorm haatdragend jegens de afstammelingen van de profeten. De satan probeert de mensen hiertoe aan te zetten; men moet hier niet intrappen.DEVAMINI GÖSTER

Gerelateerde Werken