Kenneth Keathley: de Natuur zelf toont aan dat er geen Evolutie is

Dokter Kenneth, wat is uw mening over de theïstische evolutie? Weet u hoe de voorstanders van de theïstische evolutie de schepping in de Hemel verklaren?

Theïstische evolutie, inhoudelijk laat het je weten wat ze daarmee bedoelen. Ze proberen te argumenteren dat evolutie waar is en dat evolutie het middel is waarmee God de wereld schiep. Welnu, wat er in het kort op neerkomt, is dat het erg lang over evolutie gaat en zeer kort over God. En in feite wat er al te vaak gebeurd; het is alsof het etiket van het theïsme op een wereldbeeld wordt gezet dat weinig of geen ruimte heeft voor goddelijke actie. Kon God door middel van evolutie geschapen hebben? Natuurlijk zou Hij dat kunnen. Hij is God. God kan doen wat Hij wil. De vraag is, is dit de manier waarop Hij het heeft gedaan? En is dit de manier waarop Hij heeft geopenbaard dat Hij het heeft gedaan. En ik zou zeggen dat zowel de natuur als het Schrift ons leert dat er een zeer duidelijk bewijs is voor goddelijke actie, waarbij God Zichzelf in de wereld op zo'n manier heeft betrokken dat het een teken en een wonder is. Met andere woorden, wat we zouden zeggen is dat de Bijbel en de natuur zelf ons bewijsmateriaal tonen dat God zich op wonderbaarlijke wijze in deze wereld heeft bewogen. En daarom denk ik niet dat theïstische evolutie nodig is, noch de beste verklaring is voor wat we zien. Dus ik begrijp wel waarom sommigen de theïstische evolutie omarmen. Maar ik denk gewoon niet dat dit verstandig is.DEVAMINI GÖSTER