Enkele voorbeelden van de Activiteiten van Adnan Oktar met Wereldwijde Invloed

Adnan Oktar's live uitzending van A9TV op 14 februari 2018.

ADNAN OKTAR: Het goede wat ik heb bereikt is dat het darwinisme  geëlimineerd is met wetenschappelijk bewijs. Dit is geweldig. Dit is een ongekende prestatie.Ik ben de enige persoon die dit bereikt heeft in de islamitische wereld.Mijn vrienden en ik zijn de enige personen in de islamitische wereld die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen homoseksualiteit.Er zijn geen anderen, behalve mijn vrienden en ik, die de Britse diepe staat ontmaskeren. Ik ben de enige persoon die wijst op de verkeerde aspecten van de Mawlaw'iyya. Bijna niemand anders dan ik die dit doet. Het leven en middelen wijden op de Weg van God, onophoudelijk dienen en streven naar de islam is een eigenschap die mijn vrienden en ik bezitten. De komst van Jezus de Messias (vzmh) en Mahdi (vzmh) met passie en enthousiasme verwachten, is iets wat alleen mijn vrienden en ik doen.Niemand in de hele islamitische geschiedenis heeft ooit zo'n nadruk gelegd op de hadiths met betrekking tot Jezus de Messias (vzmh) en Mahdi (vzmh) met zoveel uitgebreid ondersteunend bewijs als wij. Alleen wij doen dit.

Er zijn geen anderen in de islamitische gemeenschap, mijn vrienden en ik zijn de enige die vertellen over de onvermijdelijkheid van de islamitische eenheid en die hiervoor pleiten, ondanks pessimistische uitspraken als: "Zal de islamitische eenheid ooit gevestigd worden? Zou God het toestaan? "Er is geen andere groep die vrouwen hoog in het vaandel heeft staan.Er is geen andere groep over de hele wereld die vrouwen prijst en beschouwt als de liefste,mooiste wezens in de wereld.Wij zijn de enige groep die de hachelijke situatie van het traditionalistische orthodoxe systeem blootlegt met behulp van de verzen van de Koran, en de tegenstrijdigheden op een onbetwistbare manier demonstreren. Niemand heeft bijvoorbeeld eeuwenlang ooit gewezen op de tegenstrijdigheid in de hadith over de hoofddoek.Het is bijna een millennium lang niet aan de orde geweest.Wij zijn de eerste dit hebben gedaan.Er is een flagrante tegenstrijdigheid in de hadith.Mijn vrienden en ik zijn de eersten die de gelovigen adviseren om altijd stevig vast te houden aan de Koran.Wij zijn de enige groep die heeft verkondigd dat de islam de overhand zal hebben in de wereld.Wij zijn de enige groep die de islam predikt op plaatsen waar geen andere gemeenschappen, sekten, groepen kunnen komen.Wij zijn de enige personen die de islam konden prediken in vrijmetselaar lodges, Tempeliersgilden, het Pentagon, stranden, nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden, en de high society.

 

Het prediken van de islam en de koran zonder advertenties op televisie te vertonen, of royalty's voor boeken te vragen is een specifieke kwaliteit van mij en mijn vrienden.Mijn vrienden en ik zijn de enige personen die op de onwettigheid van het prediken wijzen in ruil voor financieel gewin.Wij zijn de enige personen die hebben aangetoond dat muziek, dans en onthullende kleding niet in tegenstrijd zijn met de islam. Er is een enorm verschil in wat wij prediken. Sommigen zeggen: "Iedereen die zich bezighoudt met muziek, dans en onthullende kleding draagt is een dwalende, en ik heb niets met zulke mensen te maken", wat een enorme kloof veroorzaakt. Maar wij hebben die kloof gesloten.Ik was de enige die de religieuze persoonlijkheid van Atatürk demonstreerde met ondersteunende documenten. Evenzo was ik de enige persoon die de liefde van Atatürk inspireerde bij de jeugd, intellectuelen en de traditionalisten die tegen Atatürk waren.Het waren mijn vrienden en ik die dit hebben bereikt.Wij zijn de enigen die snel een intellectueel antwoord geven op elk nieuwsbericht  dat ten nadele is van de islam, of ingrijpen via legale middelen. Het waren wij die de weerzinwekkendheid van de arroganten aantoonden, pseudo-intellectuele discours en de gruwelijkheid van de morele waarden die  gepromoot werden door de Britse diepe staat.

Je leven leiden voor niets anders dan God’s goedkeuring, en het nastreven van het ideaal om je leven uitsluitend aan God te wijden, zijn eigenschappen die in ons worden gemanifesteerd.Sommige mensen hebben bijvoorbeeld alles; een auto, een huis, een gezin met kinderen, een baan, een opleiding, een bedrijf.Ze leven feitelijk van het vet van het land. Ze dienen de islam alleen als ze buiten al deze zaken tijd kunnen vrijmaken. Maar mijn vrienden en ik hebben ons leven volledig gewijd aan de islam, om de islam te dienen.Het is een eigenschap die specifiek is voor mij en mijn vrienden, om onszelf te isoleren van alle sociale aspecten van het leven, en al onze energie te kanaliseren in het dienen van de islam.We zijn de eersten geweest die de religie van de onwetendheid  onthulden.Mensen waren er nog niet eerder van op de hoogte geweest.We waren de eersten die erop wezen dat melancholie en romantisme geen plaats hebben in de islam. De meeste islamitische sekten waren voortdurend voorstander van melancholie en romantisme.Wij waren de eersten die kenbaar maarkten dat dit een duivels complot is. Wij waren degenen die de mensen informeerden dat het martelaarschap een reden tot vreugde is, dat de rouwcultuur en het jammeren verkeerd is en een zonde is, geprezen zij God. Wij zijn degenen die nadrukkelijk het belang van liefde benadrukken.We lieten mensen zien hoe ze de leringen van de Koran in hun dagelijks leven in praktijk kunnen brengen. De mensen wisten niet hoe ze dat moesten doen, zelfs als ze de Koran zouden lezen.Het actueel houden van de waarheden van het geloof en de wonderen van de Koran, is onze belangrijkste eigenschap geweest.

Hoewel er veel conservatieve kranten en tv-zenders zijn die uitgebreide middelen tot hun beschikking hebben, spreken ze amper over de waarheden van het geloof of de wonderen van de Koran. De media bevat altijd politiek nieuws. We richten onze inspanningen om het geloof van mensen te versterken.We praten uitgebreid over de wonderen van de Koran.Het is ons unieke kenmerk om mensen uit alle kringen, meningen en overtuigingen bijeen te brengen die normaal nooit samen in beeld rond onze iftar-tafels zouden verschijnen. Anderen slagen er alleen in om hun eigen volgers te verzamelen. Maar onze iftar-tafels worden vereerd door de aanwezigheid van sektariërs, secularisten, atatürkisten, linksen, communisten, leden van de Naqshbandi en Qadiri-sekten, atheïsten, joden, christenen.Wij zijn degenen die de meest redelijke, begrijpelijke en beknopte vertellingen maken, die het meest geschikt zijn voor de menselijke natuur. Anderen doen meestal niets anders dan mensen in verwarring brengen. Mensen kunnen moeilijk begrijpen wat ze zeggen.Wij zijn de enigen die een rechtlijnig, beknopt en erudiet discours gebruiken.

GÖRKEM ERDOĞAN:Mr. Oktar, uw artikel getiteld "Hoe heeft de Holocaust  geleid tot propaganda?" was te zien op de website van kanaal 9 TV, een netwerk dat volledig in het Russisch uitzendt in Israël. Uw artikel beschrijft hoe de antisemitische duistere propaganda van de nazi's plaatsmaakte voor haat jegens de joden,  en uiteindelijk veranderde in een brute genocide. Uw wijst alle islamitische leiders van het land erop, ongeacht politiek of religieus, dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen om gelovigen te informeren over hoe de islam dergelijke bruutheid en haat nooit toestaat, hoe de mensen van het Boek volgens de koran onder de bescherming van moslims staan.Bernama, het nationale persbureau van Maleisië, heeft uw artikel getiteld "Google:Een opkomende wereldwijde hoofrolspeler in de internetwereld "in het Maleisisch.In uw artikel wijst u erop hoe haatdragende massa's worden gecreëerd door methoden van propaganda en indoctrinatie, en dat dezelfde methoden kunnen worden toegepast om liefde en vriendschap over de hele wereld te verspreiden.U onderstreept het belang van grote internetplatforms zoals Google die al hun beschikbare mogelijkheden en middelen inzetten voor het opbouwen van een gelukkige, vrije en vreedzame wereld. Uw artikel was ook te zien op het Maleisische webportaal Berita Daily in het Maleisisch.

ADNAN OKTAR: Dit zijn verschillende manieren van prediken.Het is een inspanning die niet te stoppen is. Je zou het op televisie kunnen voorkomen, maar het zou in andere vormen doorgaan.Bovendien heb ik mijn boodschap al aan een groot aantal mensen doorgegeven. Zelfs als onze inspanningen zouden worden stopgezet, zou het nog steeds geen verschil uitmaken.

 

ASLI HANTAL:Il Talebano,de Italiaanse politieke denktank die bekend staat voor hun standpunt die de humane en familiale spirituele waarden verdedigen tegen de neiging van de maatschappij tot het materialisme, publiceerde uw artikel met de titel "De wonderen van Jezus in de Bijbel en de Koran" op hun internetsite. Uw artikel bevat verzen uit de Koran en de Bijbel over hoe de profeet Jezus (vzmh) de doden deed opstaan, op wonderbaarlijke wijze de zieken genas en hoe een vogel die hij van klei maakte tot leven kwam. De Kashmir-Reader,een Indiase dagblad dat wordt uitgegeven in Srinagar, gelegen in Jammu en Kashmir, en bekende columnisten bevat, publiceerde uw artikel met de titel "Het is mogelijk om dodelijke slachtoffers te minimaliseren in de mijnbouw."In uw stuk wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om zich in te zetten voor een overgang naar geautomatiseerde systemen, en een strikte regelgeving als het gaat om bescherming van mensenlevens.

Eurasia Review,een onafhankelijk persorgaan en een denktank gevestigd in de VS, kenmerkte uw artikel met de titel "Een stap dichter bij een oplossing in Syrië."Uw stuk benadrukt het feit dat een alliantie van regionale landen die zijn opgericht voor de redding van de Syrische bevolking, ongelijk zal blijken te zijn voor degenen die zeggen "het is goed om verdeeld te zijn".Az-Zaman, een in Londen gevestigd Iraaks dagblad, gepubliceerd in het Arabisch, bevatte uw artikel getiteld "Operatie Olijf Tak en Vrede in Syrië”.Uw artikel merkt op dat het Turkse leger,na het succesvol verwijderen van de terroristische groeperingen die jarenlang een ernstige bedreiging van de veiligheid in de regio hebben veroorzaakt, zich zal terugtrekken naar zijn grenzen zoals het altijd heeft gedaan.U verklaart ook dat deze operatie een cruciale stap zal zijn in de richting van het streven naar permanente vrede en veiligheid voor de Syrische staat en het Syrische volk.

ADNAN OKTAR: We verlichten de hele wereld. Over welke kwestie? Over de kwestie Operatie Olijf Tak.Er zijn geen andere artikelen over Operatie Olijf Tak, over hoe de Turkse regering een nauwkeurig beleid volgt. De meerderheid van degenen die deze kwestie aanpakken, drukt ongefundeerde kritiek uit.Ik ben de enige persoon die steun betuigt.Er zijn nauwelijks auteurs die op een enthousiaste toon in het buitenland schrijven over de schoonheden en zegeningen van ons land en onze natie. Ik ben de meest effectieve, geprezen zij God.Ik zeg dit in alle nederigheid, maar ik moet nog anderen tegenkomen dan ikzelf. Ze proberen meestal naam te maken door kritiek te leveren op de Turkse staat en regering.Het is een onbetamelijke manier om bekendheid te realiseren. Ik ben ongeëvenaard in het ondersteunen en verdedigen van de Turkse overheid met publicaties in het buitenland.Tijdens de Gezi-incidenten waren mijn talloze artikelen te zien in alle buitenlandse kranten die de lelijke waarheid achter de opstand onthulden.Mijn artikelen zijn in duizenden gepubliceerd in Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Noorwegen, Zweden, Rusland, eigenlijk over de hele wereld. Ik was de enige die steun betuigde. Op dat moment waren wij de enigen die de Turkse regering steunden.

Er waren niet meer dan een handvol mensen die hun steun aan de Turkse staat en regering in het buitenland kenbaar maakten.Duizenden van mijn artikelen worden dag in dag uit gepubliceerd. Veel auteurs waren geintimideerd  door de PKK en probeerden in de gunst te komen met de terroristische organisatie. Ik was de eerste die begon met het publiceren van artikelen die de PKK vernederde. Mijn inspanningen moedigden mensen aan. Ze probeerden altijd aan de goede kant van de PKK te blijven.Ze zouden de PKK in hun kampen bezoeken en koffie met hen drinken. Zoals je hebt gezien, probeerden de meeste auteurs de sympathie van de PKK te verdienen.Ik ben de eerste auteur die de PYD een terroristische organisatie in het buitenland heeft genoemd.In die tijd zouden zelfs ministers afzien om de PYD als een terroristische organisatie te benoemen.Niettemin schreef ik in alle kranten en demonstreerde ik met bewijzen dat het inderdaad een terroristische organisatie is. In feite heb ik de Nationale Inlichtingendienst verzocht om documenten vrij te geven aan de pers, zodat we er met onze inspanningen een beroep op konden doen.

 

 



DEVAMINI GÖSTER