Enkele voorbeelden van de Activiteiten van Adnan Oktar met Wereldwijde Invloed

Adnan Oktar's live uitzending van A9TV op 14 februari 2018.

ADNAN OKTAR: Het goede wat ik heb bereikt is dat het darwinisme  geëlimineerd is met wetenschappelijk bewijs. Dit is geweldig. Dit is een ongekende prestatie.Ik ben de enige persoon die dit bereikt heeft in de islamitische wereld.Mijn vrienden en ik zijn de enige personen in de islamitische wereld die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen homoseksualiteit.Er zijn geen anderen, behalve mijn vrienden en ik, die de Britse diepe staat ontmaskeren. Ik ben de enige persoon die wijst op de verkeerde aspecten van de Mawlaw'iyya. Bijna niemand anders dan ik die dit doet. Het leven en middelen wijden op de Weg van God, onophoudelijk dienen en streven naar de islam is een eigenschap die mijn vrienden en ik bezitten. De komst van Jezus de Messias (vzmh) en Mahdi (vzmh) met passie en enthousiasme verwachten, is iets wat alleen mijn vrienden en ik doen.Niemand in de hele islamitische geschiedenis heeft ooit zo'n nadruk gelegd op de hadiths met betrekking tot Jezus de Messias (vzmh) en Mahdi (vzmh) met zoveel uitgebreid ondersteunend bewijs als wij. Alleen wij doen dit.

Er zijn geen anderen in de islamitische gemeenschap, mijn vrienden en ik zijn de enige die vertellen over de onvermijdelijkheid van de islamitische eenheid en die hiervoor pleiten, ondanks pessimistische uitspraken als: "Zal de islamitische eenheid ooit gevestigd worden? Zou God het toestaan? "Er is geen andere groep die vrouwen hoog in het vaandel heeft staan.Er is geen andere groep over de hele wereld die vrouwen prijst en beschouwt als de liefste,mooiste wezens in de wereld.Wij zijn de enige groep die de hachelijke situatie van het traditionalistische orthodoxe systeem blootlegt met behulp van de verzen van de Koran, en de tegenstrijdigheden op een onbetwistbare manier demonstreren. Niemand heeft bijvoorbeeld eeuwenlang ooit gewezen op de tegenstrijdigheid in de hadith over de hoofddoek.Het is bijna een millennium lang niet aan de orde geweest.Wij zijn de eerste dit hebben gedaan.Er is een flagrante tegenstrijdigheid in de hadith.Mijn vrienden en ik zijn de eersten die de gelovigen adviseren om altijd stevig vast te houden aan de Koran.Wij zijn de enige groep die heeft verkondigd dat de islam de overhand zal hebben in de wereld.Wij zijn de enige groep die de islam predikt op plaatsen waar geen andere gemeenschappen, sekten, groepen kunnen komen.Wij zijn de enige personen die de islam konden prediken in vrijmetselaar lodges, Tempeliersgilden, het Pentagon, stranden, nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden, en de high society.

 

Het prediken van de islam en de koran zonder advertenties op televisie te vertonen, of royalty's voor boeken te vragen is een specifieke kwaliteit van mij en mijn vrienden.Mijn vrienden en ik zijn de enige personen die op de onwettigheid van het prediken wijzen in ruil voor financieel gewin.Wij zijn de enige personen die hebben aangetoond dat muziek, dans en onthullende kleding niet in tegenstrijd zijn met de islam. Er is een enorm verschil in wat wij prediken. Sommigen zeggen: "Iedereen die zich bezighoudt met muziek, dans en onthullende kleding draagt is een dwalende, en ik heb niets met zulke mensen te maken", wat een enorme kloof veroorzaakt. Maar wij hebben die kloof gesloten.Ik was de enige die de religieuze persoonlijkheid van Atatürk demonstreerde met ondersteunende documenten. Evenzo was ik de enige persoon die de liefde van Atatürk inspireerde bij de jeugd, intellectuelen en de traditionalisten die tegen Atatürk waren.Het waren mijn vrienden en ik die dit hebben bereikt.Wij zijn de enigen die snel een intellectueel antwoord geven op elk nieuwsbericht  dat ten nadele is van de islam, of ingrijpen via legale middelen. Het waren wij die de weerzinwekkendheid van de arroganten aantoonden, pseudo-intellectuele discours en de gruwelijkheid van de morele waarden die  gepromoot werden door de Britse diepe staat.

Je leven leiden voor niets anders dan God’s goedkeuring, en het nastreven van het ideaal om je leven uitsluitend aan God te wijden, zijn eigenschappen die in ons worden gemanifesteerd.Sommige mensen hebben bijvoorbeeld alles; een auto, een huis, een gezin met kinderen, een baan, een opleiding, een bedrijf.Ze leven feitelijk van het vet van het land. Ze dienen de islam alleen als ze buiten al deze zaken tijd kunnen vrijmaken. Maar mijn vrienden en ik hebben ons leven volledig gewijd aan de islam, om de islam te dienen.Het is een eigenschap die specifiek is voor mij en mijn vrienden, om onszelf te isoleren van alle sociale aspecten van het leven, en al onze energie te kanaliseren in het dienen van de islam.We zijn de eersten geweest die de religie van de onwetendheid  onthulden.Mensen waren er nog niet eerder van op de hoogte geweest.We waren de eersten die erop wezen dat melancholie en romantisme geen plaats hebben in de islam. De meeste islamitische sekten waren voortdurend voorstander van melancholie en romantisme.Wij waren de eersten die kenbaar maarkten dat dit een duivels complot is. Wij waren degenen die de mensen informeerden dat het martelaarschap een reden tot vreugde is, dat de rouwcultuur en het jammeren verkeerd is en een zonde is, geprezen zij God. Wij zijn degenen die nadrukkelijk het belang van liefde benadrukken.We lieten mensen zien hoe ze de leringen van de Koran in hun dagelijks leven in praktijk kunnen brengen. De mensen wisten niet hoe ze dat moesten doen, zelfs als ze de Koran zouden lezen.Het actueel houden van de waarheden van het geloof en de wonderen van de Koran, is onze belangrijkste eigenschap geweest.

Hoewel er veel conservatieve kranten en tv-zenders zijn die uitgebreide middelen tot hun beschikking hebben, spreken ze amper over de waarheden van het geloof of de wonderen van de Koran. De media bevat altijd politiek nieuws. We richten onze inspanningen om het geloof van mensen te versterken.We praten uitgebreid over de wonderen van de Koran.Het is ons unieke kenmerk om mensen uit alle kringen, meningen en overtuigingen bijeen te brengen die normaal nooit samen in beeld rond onze iftar-tafels zouden verschijnen. Anderen slagen er alleen in om hun eigen volgers te verzamelen. Maar onze iftar-tafels worden vereerd door de aanwezigheid van sektariërs, secularisten, atatürkisten, linksen, communisten, leden van de Naqshbandi en Qadiri-sekten, atheïsten, joden, christenen.Wij zijn degenen die de meest redelijke, begrijpelijke en beknopte vertellingen maken, die het meest geschikt zijn voor de menselijke natuur. Anderen doen meestal niets anders dan mensen in verwarring brengen. Mensen kunnen moeilijk begrijpen wat ze zeggen.Wij zijn de enigen die een rechtlijnig, beknopt en erudiet discours gebruiken.

GÖRKEM ERDOĞAN:Mr. Oktar, uw artikel getiteld "Hoe heeft de Holocaust  geleid tot propaganda?" was te zien op de website van kanaal 9 TV, een netwerk dat volledig in het Russisch uitzendt in Israël. Uw artikel beschrijft hoe de antisemitische duistere propaganda van de nazi's plaatsmaakte voor haat jegens de joden,  en uiteindelijk veranderde in een brute genocide. Uw wijst alle islamitische leiders van het land erop, ongeacht politiek of religieus, dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen om gelovigen te informeren over hoe de islam dergelijke bruutheid en haat nooit toestaat, hoe de mensen van het Boek volgens de koran onder de bescherming van moslims staan.Bernama, het nationale persbureau van Maleisië, heeft uw artikel getiteld "Google:Een opkomende wereldwijde hoofrolspeler in de internetwereld "in het Maleisisch.In uw artikel wijst u erop hoe haatdragende massa's worden gecreëerd door methoden van propaganda en indoctrinatie, en dat dezelfde methoden kunnen worden toegepast om liefde en vriendschap over de hele wereld te verspreiden.U onderstreept het belang van grote internetplatforms zoals Google die al hun beschikbare mogelijkheden en middelen inzetten voor het opbouwen van een gelukkige, vrije en vreedzame wereld. Uw artikel was ook te zien op het Maleisische webportaal Berita Daily in het Maleisisch.

ADNAN OKTAR: Dit zijn verschillende manieren van prediken.Het is een inspanning die niet te stoppen is. Je zou het op televisie kunnen voorkomen, maar het zou in andere vormen doorgaan.Bovendien heb ik mijn boodschap al aan een groot aantal mensen doorgegeven. Zelfs als onze inspanningen zouden worden stopgezet, zou het nog steeds geen verschil uitmaken.

 

ASLI HANTAL:Il Talebano,de Italiaanse politieke denktank die bekend staat voor hun standpunt die de humane en familiale spirituele waarden verdedigen tegen de neiging van de maatschappij tot het materialisme, publiceerde uw artikel met de titel "De wonderen van Jezus in de Bijbel en de Koran" op hun internetsite. Uw artikel bevat verzen uit de Koran en de Bijbel over hoe de profeet Jezus (vzmh) de doden deed opstaan, op wonderbaarlijke wijze de zieken genas en hoe een vogel die hij van klei maakte tot leven kwam. De Kashmir-Reader,een Indiase dagblad dat wordt uitgegeven in Srinagar, gelegen in Jammu en Kashmir, en bekende columnisten bevat, publiceerde uw artikel met de titel "Het is mogelijk om dodelijke slachtoffers te minimaliseren in de mijnbouw."In uw stuk wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om zich in te zetten voor een overgang naar geautomatiseerde systemen, en een strikte regelgeving als het gaat om bescherming van mensenlevens.

Eurasia Review,een onafhankelijk persorgaan en een denktank gevestigd in de VS, kenmerkte uw artikel met de titel "Een stap dichter bij een oplossing in Syrië."Uw stuk benadrukt het feit dat een alliantie van regionale landen die zijn opgericht voor de redding van de Syrische bevolking, ongelijk zal blijken te zijn voor degenen die zeggen "het is goed om verdeeld te zijn".Az-Zaman, een in Londen gevestigd Iraaks dagblad, gepubliceerd in het Arabisch, bevatte uw artikel getiteld "Operatie Olijf Tak en Vrede in Syrië”.Uw artikel merkt op dat het Turkse leger,na het succesvol verwijderen van de terroristische groeperingen die jarenlang een ernstige bedreiging van de veiligheid in de regio hebben veroorzaakt, zich zal terugtrekken naar zijn grenzen zoals het altijd heeft gedaan.U verklaart ook dat deze operatie een cruciale stap zal zijn in de richting van het streven naar permanente vrede en veiligheid voor de Syrische staat en het Syrische volk.

ADNAN OKTAR: We verlichten de hele wereld. Over welke kwestie? Over de kwestie Operatie Olijf Tak.Er zijn geen andere artikelen over Operatie Olijf Tak, over hoe de Turkse regering een nauwkeurig beleid volgt. De meerderheid van degenen die deze kwestie aanpakken, drukt ongefundeerde kritiek uit.Ik ben de enige persoon die steun betuigt.Er zijn nauwelijks auteurs die op een enthousiaste toon in het buitenland schrijven over de schoonheden en zegeningen van ons land en onze natie. Ik ben de meest effectieve, geprezen zij God.Ik zeg dit in alle nederigheid, maar ik moet nog anderen tegenkomen dan ikzelf. Ze proberen meestal naam te maken door kritiek te leveren op de Turkse staat en regering.Het is een onbetamelijke manier om bekendheid te realiseren. Ik ben ongeëvenaard in het ondersteunen en verdedigen van de Turkse overheid met publicaties in het buitenland.Tijdens de Gezi-incidenten waren mijn talloze artikelen te zien in alle buitenlandse kranten die de lelijke waarheid achter de opstand onthulden.Mijn artikelen zijn in duizenden gepubliceerd in Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Noorwegen, Zweden, Rusland, eigenlijk over de hele wereld. Ik was de enige die steun betuigde. Op dat moment waren wij de enigen die de Turkse regering steunden.

Er waren niet meer dan een handvol mensen die hun steun aan de Turkse staat en regering in het buitenland kenbaar maakten.Duizenden van mijn artikelen worden dag in dag uit gepubliceerd. Veel auteurs waren geintimideerd  door de PKK en probeerden in de gunst te komen met de terroristische organisatie. Ik was de eerste die begon met het publiceren van artikelen die de PKK vernederde. Mijn inspanningen moedigden mensen aan. Ze probeerden altijd aan de goede kant van de PKK te blijven.Ze zouden de PKK in hun kampen bezoeken en koffie met hen drinken. Zoals je hebt gezien, probeerden de meeste auteurs de sympathie van de PKK te verdienen.Ik ben de eerste auteur die de PYD een terroristische organisatie in het buitenland heeft genoemd.In die tijd zouden zelfs ministers afzien om de PYD als een terroristische organisatie te benoemen.Niettemin schreef ik in alle kranten en demonstreerde ik met bewijzen dat het inderdaad een terroristische organisatie is. In feite heb ik de Nationale Inlichtingendienst verzocht om documenten vrij te geven aan de pers, zodat we er met onze inspanningen een beroep op konden doen.

 

 DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."