De stress van ongeloof drijft de hypocrieten naar een vroege dood

Fragment uit de live uitzending van Mr. Adnan Oktar op A9TV van 8 februari 2018

 

ADNAN OKTAR: De hypocrieten waren sterk georganiseerd in het tijdperk van onze profeet (vzmh). Ze overtroffen de moslims in aantal. De onderdrukking door de hypocrieten was wijdverspreid, het reikte zelfs tot de vrouwen van de Profeet (vzmh). En het feit dat ze voor het martelaarschap van Hazrat Ali (ra) hadden gezorgd, van Hazrat Omar (ra), Hazrat Osman (ra) en Ahl Al-Bayt, geeft de werkelijke omvang van de invloed van hypocrieten aan. Het is duidelijk dat er een immense hypocriete beweging was. Terwijl ongelovigen faalden, slaagden de huichelaars erin prominente moslims de martelaarsdood te laten sterven. De manier waarop de hypocrieten handelden om voor de martelaarsdood van de moslims te zorgen is ook verbazingwekkend. Ze beweerden te handelen in de naam van God, de Islam en de Koran, en citeerden zelfs verzen; een typische hypocriete handeling. Echt, ze hebben niets te maken met religie of geloof. Ze zijn een stel achterbakse snobs. Ze zijn een stel achterbakse snobistische, trouweloze, Goddeloze maniakken, maar ze hebben een dekking nodig om te ontsnappen aan publieke druk en om vrij te handelen. Ze wikkelen zich in een moslimomhulling en infiltreren moslimgemeenschappen om hen van binnenuit aan te vallen. De hypocrieten zijn ongelovigen die vermomd zijn als moslims. Dit is wat de ongelovigen met de hypocrieten doen.

Wat doen ongelovigen en de satan? Ze vermommen zich als moslims, een camouflage als het ware, en infiltreren de moslims gemakkelijk. Ze zijn als kankercellen die zich vermenigvuldigen, en zich verspreiden zonder dat het lichaam het opmerkt. Daarom moeten ze onmiddellijk worden aangepakt wanneer ze worden gepakt. Uiteraard zullen hypocrieten altijd aanwezig zijn; ze bestaan in elk tijdperk. Ze moeten op een rationele manier worden aangepakt. We beschouwen hypocrieten niets anders dan objecten van vermaak en opgewektheid, als een potje voetbal. God schenkt moslims een lang leven en welvaart. De hypocrieten daarentegen leven een kort leven. Weet je waarom? Omdat hun leven doorspekt is met stress en lijden. Ze voelen zich altijd extreem gespannen omdat ze constant te maken hebben met de stress die veroorzaakt wordt door hun ongeloof, het beducht afwachten van de negatieve houding die ze van de moslims krijgen, de onophoudelijke vernedering en  verbanning. En afwijzing, direct of indirect, voor hun schaamteloze en verachtelijke daden. Het leiden van dergelijke levens overweldigt hen volledig. Historisch gezien hebben hypocrieten altijd een kort leven geleefd in tegenstelling tot de lange levens van de gelovigen. Dit is waarom God de Mahdi (vzmh) een lang leven schenkt, om huichelaars woedend te maken. Masha'Allah, 120 jaar volgens een overlevering:

 

"Hazrat Mahdi (vzmh) zal de kwaliteiten van de profeten hebben die vóór hem kwamen,"zegt onze Profeet (vzmh) en gaat verder,"Onder deze profeten zijn de profeet Adam (vzmh) en de profeet Noach (vzmh). Hij zal net als hen een lang leven hebben. 'Wie? De profeet Adam (vzmh) en de profeet Noach (vzmh), ze hebben beiden heel lang geleefd.

Overgeleverd door Imam al-Sajjad:"Imam Mahdi (vzmh) zal de eigenschap hebben van de profeet Noach (vzmh), dat Hazrat Mahdi (vzmh) een lang leven zal hebben. "Dit is om de hypocrieten te ergeren."Hazrat Mahdi (as) zal lang leven en hij zal een jeugdig gezicht hebben", zegt onze profeet. “Degenen die hem zien zullen denken dat hij een jaar of 40 is. Een van zijn andere tekenen zal zijn dat hij niet zal verouderen totdat God het beveelt.”

 

Dat is nogal vervelend, nietwaar? Het is erg vervelend voor de hypocrieten.

Imam Zayn al-Abidin (ra) verhaalde:"Er zullen veel overeenkomsten zijn tussen onze Qaim Mahdi (vzmh) en de Boodschappers van God (vzmh). HIJ KOMT VOLLEDIG OVEREEN MET ELK VAN DE PROFETEN NOACH (vzmh), ABRAHAM (vzmh), MOZES (vzmh), JEZUS (vzmh), JOB (vzmh) EN MUHAMMAD (vzmh). Hij lijkt op de profeet Noach (vzmh) omdat hij lang heeft geleefd;de Profeet Abraham (vzmh) in het geheim van zijn geboorte en dat hij op afstand leefde van de mensen;de profeet Mozes (vzmh) in de staat van angst om hem heen, "wijdverspreid geweld, complotten, van de Britse diepe staat;"de profeet Jezus (vzmh) met betrekking tot de mensen die in geschil met hem waren."Hij zegt dat mensen ruzie over Hazrat Mahdi (vzmh) zullen maken, zoals sommigen zullen zeggen"Mahdi zal komen" en sommigen "Hij zal niet komen",sommigen zullen zeggen: "Hij is op de juiste weg" en sommigen zeggen: "Hij is op het verkeerde pad."Mensen zijn in geschil over hem. "... de profeet Job (vzmh) door eindelijk gered te worden na de verdrukking, "Ook Hazrat Mahdi (vzmh) zal worden geconfronteerd met beproevingen, maar zijn redding zal onmiddellijk volgen. Onze Profeet (vzmh) zegt: Hazrat Mahdi (vzmh) zal veel moeilijkheden ondervinden,ziekte en ellende maar,zoals de profeet Job (vzmh), zal hij ze allemaal te boven komen door God’s genade. ""... en de profeet (vzmh) in het verschijnen met een zwaard ..."Hazrat Mahdi (vzmh) zal de heilige overblijfselen van de heilige relikwieën, het zwaard en het hemd van onze Profeet (vzmh) bezitten.

Het tijdperk van Mahdi (vzmh) zal worden gekenmerkt door wijdverspreide welvaart en overvloed. De hypocrieten zullen in het voordeel van moslims werken net zoals ze in het verleden hebben gedaan. Wanneer de gezegende Mahdi (vzmh) verschijnt, zullen we getuige zijn van dit alles. Wij zijn zijn studenten, zijn voorhoede, dus we kunnen het niet weten. Wij zijn normale, gewone mensen. We zullen samen zien wat de verschijning van Imam Mahdi zal betekenen.

SEDAT ALTAN: Mr. Adnan,de overleveringen stellen ook dat, net als de profeet Jozef (vzmh), de Mahdi (vzmh) ook in het openbaar tussen de mensen zal lopen, maar de mensen hem niet zullen herkennen.

ADNAN OKTAR: Ja, er wordt gezegd dat hij tussen de mensen op openbare plekken loopt. Onze Profeet (vzmh) onderstreept ook zijn uniciteit. Hij zal verrassend zijn in zijn manieren. Toen broeder Sungur erover werd gevraagd,antwoorde hij; "de Mahdi zal geen volgeling van Noer zijn."Hij zal heel anders zijn. Ik ben benieuwd hoe de gezegende Mahdi zal blijken te zijn.

OKTAR BABUNA:Hij is de uitkomst van alle profeten.

ADNAN OKTAR:Ja dat klopt. We zullen het zien.

SEDAT ALTAN:In een vers van de Koran zegt God:"Ik heb hun land, hun huizen en hun rijkdom aan jou nagelaten."

ADNAN OKTAR: Dit is echt betekenisvol. De hebzucht en ambitie van hypocrieten voor wereldse bezittingen en dit is wat hen kapot maakt. God zegt: "Laat hun rijkdom en hun kinderen geen indruk op u maken. God wil ze alleen maar straffen. 'Met andere woorden, God schenkt hen rijkdom en kinderen om ze ziek te maken. Als we naar de hypocrieten kijken, zijn ze inderdaad emotioneel en fysiek ingestort, volledig bedekt met rimpels, onherkenbaar, als gevolg van allerlei ziekten, narigheden en problemen.DEVAMINI GÖSTER